PRIVATLIVSPOLITIK – NHG

Opdateret april 2022

1. INDLEDNING

Når du besøger vores hjemmeside https://nh-g.com eller https://plast-team.com eller https://roomcopenhagen.com (herefter “Vores Hjemmeside”) og mobilapplikationen Tidy (herefter ”Tidy”), behandler Nordic Houseware Group A/S (herefter ”NHG”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) dine personoplysninger som angivet i denne privatlivspolitik.

2. DATAANSVARLIG

NHG er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som angivet I denne politik.

Hvis du gerne vil I kontakt med os, er vores kontaktinformation:

Nordic Houseware Group
Skodsborgvej 315
2850 Nærum, Denmark
CVR-nr.: 31479363
Telefon: +45 69 15 58 09
E-mail: info@nh-g.com

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger i relation til brug af cookies, når du bruger Tidy, når du besøger vores hjemmeside, eller når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller er i kontakt med os.

3.1 Cookies og lignende sporingsteknologier i Tidy og på Vores Hjemmeside

Når du burger Vores Hjemmeside eller Tidy skal du være opmærksom på, at vi anvender cookies og lignende sporingsteknologier, og at deaktivering af disse potentielt kan reducere hjemmesidens funktionalitet. Ved at acceptere cookies og lignende sporingsteknologier behandler vi personoplysninger på baggrund af det samtykke, du har givet, herunder IP-adresse og oplysninger om din brug af Tidy eller Vores Hjemmeside.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik her.

3.2 Når du bruger Tidy

NHG behandler følgende oplysninger om dig, når du bruger Tidy:

 • Navn eller brugernavn valgt af dig
 • E-mailadresse
 • Adgangskode (vi har ikke mulighed for at tilgå eller se din adgangskode).
 • Oplysninger relateret til din brug af Tidy, herunder forbindelser, delte kasser, mv.
 • Billeder som du vælger at uploade ved brug af Tidy
 • Oplysninger om systemsprog, brugeradfærd og oplysninger vedr. fejl i app’en
 • Andre oplysninger som du måtte dele med os, når du bruger Tidy

Personoplysningerne ovenfor er som udgangspunkt indsamlet direkte fra dig.

Vi indsamler eller behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger, oplysninger om religiøs overbevisning, mv.) omfattet af GDPR, Artikel 9.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at:

 • Udbyde vores tjeneste, Tidy, til dig
 • Udbyde kundesupport og teknisk support, herunder at besvare henvendelser fra dig
 • Analysere brugen af Tidy
 • Optimere brugeroplevelsen og udvikle Tidy

Retsgrundlag:

 • Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at tilbyde dig den service, du har tilmeldt dig eller for at besvare din henvendelse (Artikel 6(1)(f), GDPR)
 • Vi kan behandle dine oplysninger, hvis vi er retligt forpligtet til det (Artikel 6(1)(c), GDPR)
 • Hvis det er påkrævet, behandler vi også dine oplysninger på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (Artikel 6(1)(a), GDPR)

3.3 Når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger, hvis du har accepteret brugen af cookies eller i relation til strengt nødvendige cookies som beskrevet i afsnit 3.1, eller hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller taget kontakt til os som beskrevet i afsnit 3.4.

3.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller anvender vores kontaktformularer

NHG behandler følgende personoplysninger om dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller anvender vores kontaktformularer i Tidy eller på vores hjemmeside:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Andre oplysninger som du måtte give til os i relation til din henvendelse

Personoplysningerne ovenfor er som udgangspunkt indsamlet direkte fra dig.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er sende dig vores nyhedsbrev som efterspurgt eller at besvare din henvendelse, mv.

Retsgrundlag:

 • Efter at have modtaget dit samtykke til at sende dig nyhedsbreve, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at fremsende det nyhedsbrev, du har bedt om (Artikel 6(1)(f), GDPR)
 • Vores legitime interesse i at besvare din henvendelse (Artikel 6(1)(f), GDPR)
 • Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (Artikel 6(1)(b), GDPR)

4. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

4.1 Videregivelse til tredjeparter der agerer som selvstændigt dataansvarlige

NHG kan dele dine personoplysninger med tredjeparter såsom leverandører eller offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som NHG er part i, hvis NHG har en legitim interesse i at dele oplysningerne, eller hvis NHG er retligt forpligtet til det. I tilfælde af en virksomhedsoverdragelse eller enhver type af salg involverende NHG eller NHG produkter og tjenester, kan dine oplysninger blive overført og delt med kunder eller tredjeparter involveret i transaktionen.

4.2 Data behandlere og overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi kan desuden dele dine oplysninger med leverandører (fx nyhedsbrevsudbydere), samarbejdspartnere eller andre tredjeparter, som behandler personoplysninger på vegne af NHG (databehandlere).

NHG overfører kun personoplysninger til lande uden for EU/EØS, når der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dem i overensstemmelse med GDPR, Kapitel V, fx ved brug af EU Kommissionens Standardkonktraktbestemmelser.

5. OPBEVARINGSPERIODER

Vi sletter dine oplysninger, når behandling ikke længere er nødvendig af hensyn til de formål, der er specificeret i denne politik.

Inaktive brugerprofiler slettes efter 2 års inaktivitet.

Vi opbevarer desuden dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen, fx for at overholde bogføringslovgivningen, hvorefter visse oplysninger skal opbevares i 5 år.

6. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at berigtige oplysningerne. Du har også ret til at anmode os om at slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, i visse tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til denne politik, eller hvis du ønsker at slette din brugerprofil, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysninger angivet i afsnit 2.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som du kan kontakte på dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00 eller www.datatilsynet.dk.

I de tilfælde vores behandling udelukkende er baseret på dit udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.