Fakty dotyczące marnowania żywności

W Plast Team robimy wszystko, co w naszej mocy, aby budować bardziej zrównoważony świat. Dlatego angażujemy się w działania mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności.
Stop Marnowaniu Żywności (Stop Spild Af Mad) to największy duński ruch działający przeciw marnotrawieniu jedzenia. Nasza firma uczestniczy w akcji rozpowszechniania informacji o marnowaniu żywności i o sposobach zapobiegania temu zjawisku. Zebraliśmy kilka faktów na temat marnowania żywności, które naprawdę skłaniają do myślenia.

 • Konsumenci świata zachodniego marnotrawią najwięcej żywności na świecie. W Europie i Ameryce Północnej odpady konsumenckie na mieszkańca wynoszą 95-115 kg rocznie, podczas gdy konsumenci w Afryce Subsaharyjskiej, południowej i południowo-wschodniej Azji wyrzucają tylko 6-11 kg rocznie. Dane te dotyczą strat i wyrzucania żywności na etapie konsumpcji i przedkonsumpcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w różnych regionach.
 • Na naszej planecie żyje ponad 7 miliardów ludzi. Aż 925 milionów głoduje. Co roku jednak marnujemy i wyrzucamy 1,3 miliarda ton żywności – to wystarczyłoby do wyżywienia 3 miliardów ludzi.
 • Każdego roku jedna trzecia żywności wyprodukowanej dla ludzi – około 1,3 miliarda ton – jest wyrzucana lub marnowana.
 • Straty żywności podczas zbiorów i przechowywania przekładają się na utratę dochodów drobnych rolników i wyższe ceny dla ubogich konsumentów.

 • Ilość żywności traconej lub marnowanej każdego roku odpowiada ponad połowie rocznych zbiorów zbóż na świecie (2,3 miliarda ton w latach 2009/2010).

 • Całkowita produkcja żywności dla ludzi w przeliczeniu na jednego mieszkańca do wynosi około 900 kg rocznie w krajach bogatych, czyli prawie dwa razy więcej niż w regionach najbiedniejszych, gdzie produkuje się 460 kg żywności rocznie.

 • W krajach rozwijających się 40% strat występuje na etapie zbiorów i przetwarzania, podczas gdy w krajach uprzemysłowionych ponad 40% strat ma miejsce na poziomie detalicznym i konsumenckim.

 • W handlu detalicznym marnuje się duże ilości żywności ze względu na standardy jakości, które nadmiernie koncentrują się na wyglądzie produktów spożywczych.

 • Straty i marnotrawstwo żywności oznaczają również nadmierne zużywanie zasobów, w tym wody, ziemi, energii, siły roboczej i kapitału – powodują zbędną emisję gazów cieplarnianych, przyczyniając się do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu.

 • W krajach rozwijających się straty i marnotrawstwo żywności występują głównie na wczesnych etapach łańcucha produkcji żywności. Jest to efekt ograniczeń finansowych, braków w zarządzaniu i technikach zbioru, a także niewłaściwych rozwiązań w obiektach do przechowywania i chłodzenia. Wzmocnienie łańcucha dostaw poprzez bezpośrednie wsparcie rolników i inwestycje w infrastrukturę, transport, a także w rozwój przemysłu spożywczego i opakowaniowego mogłoby pomóc zmniejszyć poziom strat i marnotrawstwa żywności.

 • W krajach o średnim i wysokim dochodzie żywność jest marnowana i wyrzucana głównie na późniejszych etapach łańcucha dostaw. W odróżnieniu od sytuacji w krajach rozwijających się, w krajach uprzemysłowionych kluczową rolę odgrywają zachowania konsumentów. Badania pokazują, że jednym z ważniejszych z czynników jest brak koordynacji między podmiotami w łańcuchu dostaw. Zwiększeniu poziomu koordynacji mogą służyć porozumienia między rolnikami a kupującymi. Podnoszenie świadomości wśród sprzedawców detalicznych i konsumentów, a także znajdowanie korzystnego zastosowania dla obecnie wyrzucanej żywności to rozwiązania, które mogą zmniejszyć poziom strat i marnotrawstwa.

 • We wrześniu 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), w tym Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 12.3: Do 2030 r. zmniejszyć o połowę globalne marnotrawienie żywności na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz zmniejszyć straty żywności w łańcuchach produkcji i dostaw, w tym straty pożniwne.

 • UE i państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), przyjętych we wrześniu 2015 r., aby do roku 2030 o połowę zmniejszyć poziom marnowania żywności na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz zmniejszyć straty żywności na etapie produkcji i łańcucha dostaw.

 • We wrześniu 2015 r. zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju ONZ 12.3, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) i EPA ogłosiły pierwszy w historii krajowy cel ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności w USA o połowę do 2030 roku.


  źródła: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Komisja Europejska, EU FUSIONS, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, Światowy Instytut Zasobów, Duńska Agencja Ochrony Środowiska (EPA)