Polityka prywatności i polityka cookies

1. Warunki ogólne i administrator danych

1.1 Niniejsza polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych („Polityka prywatności Nordic Houseware Group A/S”) opisuje, w jaki sposób Nordic Houseware Group A/S zbiera i przetwarza informacje na Twój temat.

1.2 Polityka prywatności Nordic Houseware Group A/S ma zastosowanie do danych osobowych, które nam przekazujesz lub które zbieramy za pośrednictwem stron: https://nordichousewaregroup.com/; https://plast-team.com/; http://roomcopenhagen.com/; Aplikacja BoxPointer.

1.3 Administratorem danych gromadzonych przez Witrynę i Aplikację jest Nordic Houseware Group A/S (informacje kontaktowe znajdują się w punkcie 6 poniżej)

2. Kategorie danych osobowych, które zbieramy, cel i podstawa prawna

2.1 Gdy korzystasz z Witryny lub Aplikacji, zbieramy informacje o Tobie i o sposobach Twojego korzystania z Witryny i Aplikacji. Na przykład gdy subskrybujesz nasz newsletter, bierzesz udział w konkursach itp. również zbieramy pliki cookie. Możesz przeczytać więcej o plikach cookie poniżej.

2.2 Newsletter

2.2.1 Kiedy subskrybujesz nasze biuletyny, za Twoją zgodą zbieramy dane osobowe dotyczące Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz zainteresowania produktami Plast Team i / lub Room Copenhagen.
Celem tych działań jest dostarczanie ofert, kierowanie dostosowanych do Twoich zainteresowań informacji marketingowych, a także usług e-mailowych. Będziemy wykorzystywać posiadane dane o historii zakupów i dane z plików cookie w celu dostarczania ukierunkowanej reklamy produktów.

2.3 Kontakt przez Internet

2.3.1 Kiedy kontaktujesz się z nami np. w sprawie zamówienia, z zapytaniem lub reklamacją, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane osobowe, które podajesz, kontaktując się z nami. Celem jest obsługa klienta, odpowiadanie na zapytania, obsługa reklamacji itp. Naszą podstawą prawną może być nasza umowa z klientem, nasz uzasadniony interes w przypadku roszczeń prawnych.

3. Ochrona danych dzieci

3.1 Jesteśmy świadomi szczególnej potrzeby ochrony danych dotyczących dzieci.

3.2 Nie zbieramy w sposób celowy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia, chyba że uzyskamy zgodę osoby sprawującej opiekę prawną nad dzieckiem. Jeśli uważasz, że zebraliśmy jakiekolwiek dane osobowe na temat dzieci poniżej 13 roku życia, uprzejmie prosimy o kontakt w celu usunięcia tych informacji.

4. Cookies

4.1 Co to są pliki cookie?

4.1.1 Witryna i Aplikacja działają w sposób zoptymalizowany, podobnie jak większość innych witryn internetowych i aplikacji, jeśli zezwolisz na używanie plików cookie. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe, ale mogą również zawierać jedynie informacje techniczne. Kiedy odwiedzasz Witrynę lub Aplikację, stosujemy pliki cookie na Twoim komputerze, tablecie i / lub telefonie za Twoją zgodą.

4.1.2 Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany z serwera internetowego do przeglądarki internetowej (np. Chrome lub Internet Explorer). Plik cookie umożliwia stronie internetowej, aplikacji lub serwerowi zbieranie określonych, ale ograniczonych informacji z przeglądarki internetowej o odwiedzającym.

4.2 Jak używamy plików cookie?

4.2.1 Używamy plików cookie, aby Cię zapamiętać i rozpoznać, gdy ponownie odwiedzisz Aplikację lub Witrynę, oraz aby zapamiętać, które witryny i specjalne ustawienia wybrałeś podczas wizyty – możemy wykorzystać te informacje do personalizacji treści, aby uniknąć np. dwukrotnego wyświetlenia okienka pop-up.

4.2.2 Rejestrujemy np., jakiego typu przeglądarki używasz, jakich haseł wyszukujesz w Witrynie lub Aplikacji, Twój adres IP oraz informacje o Twoim komputerze. Celem jest optymalizacja doświadczenia użytkownika i działania Witryny lub Aplikacji oraz tworzenie statystyk korzystania z Witryny lub Aplikacji, ukierunkowany marketing, w tym retargeting. Podstawą prawną przetwarzania plików cookie jest Twoja zgoda na pliki cookie oraz nasz uzasadniony interes marketingowy.

4.2.3 Na tej stronie używamy różnego rodzaju plików cookie. Są to nasze pliki cookie oraz pliki cookie stron trzecich, gdy zezwalamy stronie trzeciej na ustawienie przez użytkownika podczas korzystania z Witryny i Aplikacji. Pliki cookie dzielą się na pliki cookie aktywne długookresowo (aby zapamiętać Ciebie i Twoje preferencje) i krótkookresowe lub dotyczące tylko danej sesji, które wygasają po zamknięciu okna w przeglądarce.

Możesz uzyskać informację o plikach cookie w Witrynie i Aplikacji tutaj:

4.2.4 Możemy również używać narzędzi z mediów społecznościowych – zarówno zewnętrznych, jak i dostosowanych do indywidualnych potrzeb – w celu zwiększenia interakcji użytkowników na naszej stronie (np. „Lubię to”, „Udostępnij” lub „Tweet”).

4.2.5 Jeśli korzystasz z tych platform, ich pliki cookie mogą być kierowane do naszej witryny i połączone z kontem użytkownika. W takim przypadku dane mogą być wykorzystane do dostosowania niektórych reklam i funkcji w tej konkretnej witrynie w oparciu o sposób, w jaki korzystasz z ich usług.

4.2.6 Możemy wykorzystywać pliki cookie innych firm (z ustawieniami z innych witryn lub aplikacji, takich jak np. Google) do zbierania i przechowywania anonimowych statystyk dotyczących wzorców przeglądania lub zachowania użytkowników witryn i aplikacji oraz tworzenia profilu demograficznego. Dane są gromadzone wraz z innymi danymi odwiedzających w celu utworzenia zbiorczego raportu analitycznego. Z punktu widzenia zapisów niniejszej Polityki ważne jest, aby dane te nie były danymi umożliwiającymi identyfikację osoby, ale były wykorzystywane wyłącznie do celów sprawozdawczych lub statystycznych.

4.3 A jeśli nie chcę żadnych plików cookie?

4.3.1 Nie jesteś zobowiązany do akceptowania plików cookie ze strony internetowej ani aplikacji, a większość przeglądarek daje Ci możliwość odmowy korzystania z plików cookie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, radzimy sprawdzić menu „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktować się z administratorem systemu. Należy jednak pamiętać, że jeśli odmówisz używania plików cookie, niektóre usługi lub witryny w Witrynie lub Aplikacji nie będą dla Ciebie dostępne lub mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

5.1 Administratorzy danych

5.1.1 Przekazujemy Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne, aby móc dostarczyć Ci zamówiony towar. W takim przypadku Twoje imię i nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu i numer zamówienia oraz określone preferencje dotyczące dostawy zostaną przekazane jednemu lub kilku przewoźnikom obsługującym fizyczną dostawę Twoich towarów.

5.1.2 W przypadku zakupu lub zapytania o towary, których nie ma w magazynie, wspomniane informacje mogą zostać przekazane producentowi lub sprzedawcy danych towarów, który w takim przypadku będzie zajmował się dostawą.

5.2 Podmioty przetwarzające dane

5.2.1 Przekazujemy dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą wykorzystywać tych danych do własnych celów. Zawarliśmy umowy ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane w formie pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych i zapewniliśmy ich poufność.

5.2.2 Podmioty przetwarzające dane mogą mieć siedzibę w UE / EOG lub w innych krajach, pod warunkiem, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na wystarczającym poziomie bezpieczeństwa. Używamy procesorów danych do obsługi technicznej i ulepszania Witryny i Aplikacji, dystrybucji biuletynów i ukierunkowanego marketingu, w tym retargetingu oraz do przygotowywania dla Ciebie ofert naszych produktów.

6. Twoje prawa jako podmiotu danych

6.1 Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych

6.1.1 W każdej chwili możesz uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy, z jakiego źródła pochodzą, do czego je wykorzystujemy itp. Możesz zwrócić się o udostępnienie kopii tych danych osobowych. Dostęp może być ograniczony ze względu na prawa innych osób, których dane dotyczą, tajemnice handlowe i / lub ochronę własności intelektualnej.

6.1.2 Masz w określonym zakresie prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w formie elektronicznej lub poprzez przeniesienie do innego administratora danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej zgody lub umowy ( tzw. przenoszenie danych)

6.2 Masz prawo do poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych.

6.2.1 Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo do ich poprawienia.

6.2.3 W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, np. w przypadku cofnięcia zgody. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego je zebraliśmy, możesz zażądać ich usunięcia. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami lub innymi obowiązkami prawnymi.

6.2.4 Kiedy skontaktujesz się z nami z prośbą o poprawienie lub usunięcie Twoich danych osobowych, sprawdzimy, czy podstawa prawna została spełniona i, jeśli tak będzie, zaktualizujemy lub usuniemy Twoje dane osobowe tak szybko, jak to możliwe.

6.3 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

6.3.1 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Jeżeli Twój sprzeciw będzie uzasadniony, dołożymy starań, aby zaprzestać przetwarzania Twoich danych osobowych.

6.4 Prawo do wycofania zgody

6.4.1 Masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcesz cofnąć zgodę, możesz to zrobić bezpośrednio np. odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy, lub kontaktując się z nami.

6.6 W jaki sposób korzystasz ze swoich praw?

6.6.1 Ze swoich praw możesz skorzystać, kontaktując się z nami.

6.7 Reklamacja

6.7.1 Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, masz możliwość skontaktowania się z: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen K. Skargę można przekazać pocztą elektroniczną na adres: dt@datatilsynet.dk lub telefonicznie pod numer: +45 33 19 32 00.

7. Informacje kontaktowe

7.1 Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dochodzić swoich praw, możesz skontaktować się z nami:

Nordic Houseware Group A/S
Skodborgvej 315
3450 Naerum
Denmark

Telefon: +45 69 15 58 09
E-mail: info@nh-g.com

8. Usunięcie danych osobowych

8.1 Informacje zebrane za pomocą plików cookie itp. zostaną usunięte zgodnie z opisem w punkcie 4.

8.2 Jeśli wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, zarejestrujemy Twoją rezygnację z subskrypcji i nie będziesz otrzymywać żadnych dalszych informacji. Będziemy przechowywać informacje o rezygnacji z subskrypcji, o ile taka dokumentacja jest wymagana przez prawo.

9. Bezpieczeństwo

9.1 Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby uniknąć sytuacji, w której Twoje dane osobowe przez pomyłkę lub niezgodnie z prawem zostaną usunięte, opublikowane, utracone, zmienione lub ujawnione osobom trzecim, nadużywane lub ogólnie przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

9.2 Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli wyłącznie pracownicy, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby wykonywać pracę.

10. Zmiany w Polityce prywatności

10.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, a w przypadku zmiany ogłosić ją w Witrynie, Aplikacji i odpowiednich miejscach.

10.2 Aktualne zasady są dostępne w Witrynie, Aplikacji i odpowiednich miejscach.