POLITYKA PRYWATNOŚCI – NHG

Zaktualizowana w kwietniu 2022 r.

1. WPROWADZENIE

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://nh-g.com lub https://plast-team.com lub https://roomcopenhagen.com (zwaną dalej „Naszą Stroną Internetową”) i aplikację mobilną Tidy (zwaną dalej „Tidy”), spółka Nordic Houseware Group A/S (zwana dalej „NHG” oraz wyrażana przez zaimek osobowy „my” i zaimek dzierżawczy „nasz” wraz z ich odmianami), przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NHG jest administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Jeżeli chcesz nawiązać z nami kontakt, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych:

Nordic Houseware Group
Skodsborgvej 315
2850 Nærum, Dania
Nr w duńskim Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw CVR: 31479363
Telefon: +45 69 15 58 09
E-mail: info@nh-g.com

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku ze stosowaniem plików cookie, kiedy korzystasz z Tidy, kiedy odwiedzasz Naszą Stronę Internetową, kiedy zapisujesz się do naszych biuletynów informacyjnych lub się z nami kontaktujesz.

3.1 Pliki cookie i tym podobne technologie śledzenia w Tidy i na Naszej Stronie Internetowej

Przy korzystaniu z Naszej Strony Internetowej lub z Tidy, należy być świadomym tego, że używamy plików cookie i innych technologii śledzenia oraz że ich wyłączenie może potencjalnie zmniejszyć funkcjonalność strony internetowej. Akceptując pliki cookie i tym podobne technologie śledzenia, udzielasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w tym adresu IP i informacji o Twoim korzystaniu z Tidy lub z Naszej Strony Internetowej.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie tutaj.

3.2 Gdy korzystasz z Tidy

NHG przetwarza następujące informacje o Tobie, gdy korzystasz Tidy:

 • Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika wybrana przez Ciebie
 • Adres e-mail
 • Hasło (my nie mamy możliwości podglądu ani dostępu do Twojego hasła)
 • Informacje związane z Twoim korzystaniem z Tidy, w tym połączeń, podzielonych skrzynek i in.
 • Zdjęcia, które zdecydujesz się przesłać za pomocą Tidy
 • Informacje na temat języka systemu, zachowania użytkownika oraz informacje dotyczące błędów w aplikacji
 • Inne informacje, które mogły zostać nam przekazane w trakcie Twojego korzystania z Tidy

Dane osobowe wymienione powyżej co do zasady uzyskiwane są bezpośrednio od Ciebie.

Co do zasady nie zbieramy ani nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (np. informacji o stanie zdrowia, przekonaniach religijnych itp.), o których mowa w artykule 9 RODO.

Celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest:

 • Zaoferowanie Tobie naszej usługi o nazwie Tidy
 • Zapewnienie obsługi klienta oraz wsparcia technicznego, w tym udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytania
 • Analiza sposobu korzystania z Tidy
 • Optymalizacja doświadczeń użytkownika i rozwój aplikacji Tidy

Podstawa prawna:

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w świetle naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczeniu Tobie tej usługi, do której się zapisałeś(-aś) lub aby udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie (artykuł 6(1)(f), RODO)
 • Możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (artykuł 6(1)(c), RODO)
 • Jeżeli jest to niezbędne, przetwarzamy również Twoje dane, jeśli udzielona została na to przez Ciebie wyraźna zgoda (artykuł 6(1)(a), RODO)

3.3 Kiedy odwiedzasz Naszą Stronę Internetową

Kiedy odwiedzasz Naszą Stronę Internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe po zaakceptowaniu przez Ciebie plików cookie lub w powiązaniu ze stosowaniem absolutnie niezbędnych plików cookie, jak to opisano w punkcie 3.1, lub w przypadku zapisania się do naszego biuletynu lub nawiązania z nami kontaktu, jak to opisano w punkcie 3.4.

3.4 Kiedy zapisujesz się do naszych biuletynów lub korzystasz z naszych formularzy kontaktowych

Kiedy zapisujesz się do naszych biuletynów lub korzystasz z naszych formularzy kontaktowych w aplikacji Tidy lub na Naszej Stronie Internetowej, NHG przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Inne informacje przekazane od Ciebie w związku z Twoim zapytaniem

Dane osobowe wymienione powyżej co do zasady uzyskiwane są bezpośrednio od Ciebie.

Celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest wysłanie zamówionego biuletynu, udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie itp.

Podstawa prawna:

 • Po otrzymaniu Twojej zgody na otrzymywanie biuletynów, przetwarzamy Twoje dane osobowe w świetle naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wysyłaniu zamówionego przez Ciebie biuletynu (artykuł 6(1)(f), RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie (artykuł 6(1)(f), RODO)
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy (artykuł 6(1)(b), RODO)

4. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Przekazywanie osobom trzecim działającym w charakterze niezależnych administratorów danych

NHG może udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, takim jak dostawcy lub władze publiczne, jeśli jest to konieczne do wypełnienia umowy, której stroną jest NHG, w przypadku, gdy NHG ma prawnie uzasadniony interes w udostępnianiu informacji lub jeśli NHG jest do tego prawnie zobowiązana. W przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa NHG lub jakiegokolwiek rodzaju sprzedaży obejmującej produkty i usługi NHG, Twoje dane mogą zostać przekazane i udostępnione klientom lub stronom trzecim uczestniczącym w transakcji.

4.2 Podmioty przetwarzające dane i przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Możemy również udostępniać Twoje dane dostawcom (np. dostawcom biuletynów), współpracownikom lub innym stronom trzecim przetwarzającym dane osobowe w imieniu NHG (podmioty przetwarzające dane).

NHG przekazuje dane osobowe do krajów spoza UE/EOG tylko wtedy, gdy zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony danych zgodnie z rozdziałem V RODO, np. przy wykorzystaniu standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

5. OKRESY PRZECHOWYWANIA

Usuniemy Twoje dane, gdy ich przetwarzanie nie będzie już dalej wymagane dla osiągnięcia celów wyszczególnionych w niniejszej polityce.

Nieaktywne profile użytkowników są usuwane po 2 latach braku aktywności.

Przechowujemy ponadto Twoje dane, jeśli wymaga tego od nas prawo, np. w celu przestrzegania przepisów prawa księgowego, na mocy którego określone informacje muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

6. TWOJE PRAWA

Masz prawo wglądu w Twoje dane osobowe. Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd, masz prawo zażądać od nas poprawienia tych informacji. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w niektórych przypadkach sprzeciwić się przetwarzaniu, podobnie jak możesz mieć prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz pytania dotyczące niniejszej polityki, lub jeśli chcesz usunąć swój profil użytkownika, możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.

Masz również prawo do złożenia skargi do Duńskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Datatilsynet], z którym możesz się skontaktować pod adresem dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00 lub www.datatilsynet.dk.

W przypadkach, w których nasze przetwarzanie opiera się wyłącznie na udzielonej przez Ciebie wyraźnej zgodzie, masz prawo w dowolnym momencie do wycofania swej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które były przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i przed wycofaniem zgody.